Geachte dorpsraden,
Per 1 april komen de fysieke spreekuren van Hélène Mook, sociaal
werkster in de dorpen Wenum-Wiesel, Beemte-Broekland, Radio Kootwijk
en Hoog Soeren te vervallen. Dit vanwege de heel slechte
belangstelling en animo voor deze spreekuren.
Hiervoor in de plaats komt een telefonisch spreekuur op dinsdag morgen
van 08.30 tot 09.30 uur. Helene is bereikbaar op telefoonnummer
06-25009728.
Graag opnemen in de nieuwsbrief en/of op de website.
 
Met vriendelijke groeten,
Steven Gerritsen
Stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied